Política de Privacitat

 

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), informem als usuaris que les dades personals facilitades en aquest lloc web seran tractades pel responsable del tractament, HIBERNIA HOUSE SL en base al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats a través del web o contestar les seves preguntes.

Està interessat en rebre a través d'SMS, correu postal o mitjançant la nostra Newsletter informació que pugui ser del seu interès sobre els nostres serveis, formació, activitats i informació comercial. En qualsevol moment podrà donar-se de baixa escrivint a info@hiberniahouse.com.

Les dades personals seran conservades durant el temps que la legislació vigent estableixi en cada moment. No seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a HIBERNIAHOUSE SL a Carrer Navarra, 15 08320, El Masnou o escrivint a info@hiberniahouse.com.

També pot exercitar la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El Masnou, a 24 de novembre de 2020


Política de Privacitat.