Centre oficial reconegut per Cambridge University

Exàmens oficials

 

Hibernia House és un centre oficial reconegut per Cambridge University com a escola preparadora dels seus exàmens oficials

First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)EXÀMENS OFICIALS
EXAMENS OFICIALS
F

CE (First Certificate in English): equival al Nivell B2 del Marc Comú Europeu. Examen de nivell mig-alt, ideal per a aquelles persones que han de fer servir l’anglès a la feina o als estudis (en algunes universitats convalida crèdits)
CAE (Certificate in Advanced English): equival al nivell C1 del Marc Comú Europeu. Examen de nivell avançat amb objectius professionals i/o socials.
CPE (Certificate of Proficiency in English): equival al nivell C2 del Marc Comú Europeu. Examen de nivell superior amb objectius professionals i/o socials.

Per a informació més detallada: www.CambridgeESOL.org/Spain

Informació

Hibernia House: TOP RESULTS again!

  • June/July & December: First Certificate (pass rate) 95%
  • June/July: CAE (pass rate) 100%
  • June: Proficiency (pass rate) 100%